Hakkımızda

SAHBS Sağlık sektöründe, birinci basamak sağlık kurumları ve Aile Hekimliği uygulamasında uzman, deneyimli, profesyonel ve etkin kadrosu ile Aile Hekimliği Bilgi Sistemi yazılımını geliştirmenin gururu içerisindedir. Aile Hekimliği Bilgi Sisteminin güncel sorunlarına alanlarında yetkin personellerimizle çözümler üreterek ülkemiz sağlık sistemine katkıda bulunmaktadır. Değişen teknolojik şartlar, sektörel gelişmeye ve yeni pazarlar doğmasına sebep olurken; SAHBS Bilgi Teknolojileri de her geçen gün hizmetlerine dönemin şartlarına uygun yenilikler ve çözümler eklemektedir..

 

 

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

TS EN ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemin ana teması; SAHBS Bilgi Sistemleri Danışmanlık Sağlık Hizmetleri Ticaret Yazılım Hizmetlerinde; insan, alt yapı, yazılım, donanım, müşteri bilgileri, kuruluş bilgileri, üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır. 
Bu doğrultuda BGYS Politikamızın amacı; 
İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı SAHBS Bilgi Sistemleri Danışmanlık Sağlık Hizmetleri Ticaret bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak, 
• Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak. 
Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi, 
Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi, 
Erişebilirlik: Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi, 
• Sadece elektronik ortam da tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortam da bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek. 
• Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak. 
• Bilgi Güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıkların, BGYS Ekibine rapor etmek ve BGYS Koordinatörü tarafından soruşturulmasını sağlamak. 
• İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek. 
• Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek. Değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak. 
• Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek. 
• Bilgiye erişebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktır.