Hastane Bilgi Yönetim Sistemi

Sabis Hastane Bilgi Yönetim Sistemi, hastanenizin hem medikal hem de finansal akışını bütünleşik olarak hızlı, güvenli ve esnek bir yapı da yönetebilirsiniz.

Mevcut kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanarak kazanç ve hasta memnuniyetini arttırabilirsiniz. Parametrik ve teknolojik yazılım mimarisi sayesinde sağlık işletmesinin ihtiyaçları göz önüne alarak özel projelendirme geliştirilir. Global yapıdan uzaklaşmadan geliştirilen proje, aynı zamanda da ileri ki dönemde yapılacak yenilik ve geliştirmelere açık olacaktır.